PEMBACAAN KITAB NASOHIDINIYYAH KARANGAN IMAM HADDAD BAB KEUTAMAAN HAJI

Seyogyanya bagi orang muslim yang mampu melaksanakan haji, agar dia memperbanyak melaksanakan ibadah haji, dikarenakan ada didalamnya ada pengagungan terhadap kehormatan & syiar-syiarnya Allah SWT, yang mana pengagungannya merupakan termasuk dari tanda ketaqwaan hati, Dan juga ada didalamnya keutamaan besar yang telah ada kabar-kabarnya dari Nabi Muhammad SAW.

“Paling utamanya berjihad adalah melaksanakan ibadah haji.”

“Sesungguhnya ibadah haji itu dapat menghancurkan dosa-dosa sebelumnya.”

“Barangsiapa yang beribadah haji kemudian dia tidak berkata-kata keji & tidak berbuat perbuatan fasiq maka orang itu keluar dari dosa-dosa kesalahannya, seperti hari dilahirkan kembali oleh ibunya.”

“Ibadah umroh hingga ibadah umroh berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa diantara keduanya, sedangkan ibadah haji itu tidak ada balasannya untuknya selain syurga.”

“kebaikannya orang berhaji itu memberikan makanan & lemah lembut dalam berbicara.”

“Orang-orang yang berhaji & umroh itu adalah kaum para delegasinya/perwakilannya Allah SWT, apabila mereka meminta maka akan diberi permintaannya, dan apabila mereka berdoa memohon maka akan diberikan permohonan mereka, dan apabila mereka berinfak mengorbankan hartanya niscaya pengorbanan mereka itu akan diganti oleh Allah SWT.”